Spik & Span Organizing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Spik & Span Organizing
Pablo Nerudastraat 21
3573 BR Utrecht
06-53351052

Welke gegevens verwerken we

Spik & Span Organizing registreert gegevens omdat je gebruik maakt van onze producten en/of diensten en omdat je je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt via onze website, een telefonische intake en/of een persoonlijk kennismakingsgesprek. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn o.a.:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Met onze diensten en/of website hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je het vermoeden hebt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spikspanorganizing.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Doel van deze gegevens

Deze gegevens gebruikt Spik & Span Organizing om:

 • Contact op te nemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Organizing trajecten zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvraag
 • Facturen op te maken
 • Nieuwsbrieven te versturen
 • Onze website te kunnen analyseren om onze dienstverlening aan te verbeteren

Spik & Span Organizing neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spikspanorganizing.nl.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Spik & Span Organizing bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens (of eerder als je daartoe een verzoek indient).

Voor onze bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van gegevens

Spik & Span Organizing verkoopt geen persoonsgegevens aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die Spik & Span Organizing verricht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, heeft Spik & Span Organizing een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens hanteren.

Google Analytics wordt gebruikt voor het geanonimiseerd verzamelen van surfgegevens van onze websitebezoekers.

Inzien, aanpassen of laten verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spik & Span Organizing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spikspanorganizing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy.

Je hebt ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Spik & Span Organizing gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Spik & Span Organizing gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Spik & Span Organizing hiermee haar website verder optimaliseren. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.